top of page
3.png
Huliauapaa-logo-2018_candara.png
 Wahi Kūpuna Internship Projects
Check out the projects completed by our haumāna over the years.
Placeholder Image

KA HĀLONA LEWA O KA ʻUMEKE ʻAI

Kahaluʻu, North Kona, Hawaiʻi (2022)

Placeholder Image

HuiMAU

Paʻauilo, Hāmākua, Hawaiʻi (2021)

Placeholder Image

KŪIKAUNUPAʻA

Kohala, Hawaiʻi (2020)

WAIAKUPALEHUA

Waipā, Haleleʻa, Kauaʻi (2019)

IWIKUAMOʻO

Hōnaunau, Keʻei, Hawaiʻi (2018)

AWAWALEI

Waiawa, Oʻahu (2017)

WAIKŪPIʻO

Waiākea, Hilo, Hawaiʻi (2016)

KA HOʻOMANA KAHIKO

Hāmākua Kihi Loa, Hawaiʻi (2015)

HE LUA ʻOLE ʻO MAUNA LOA

Kaʻū, Hawaiʻi (2014)

KUKUI AʻA KŪ I KA ʻĀPAʻAPAʻA

Puanui, North Kohala, Hawaiʻi (2013)

MAKANIHOLOPĀ

Kaʻūpūlehu, North Kona, Hawaiʻi (2012)

KOKOLO KE AʻA

Kahuwai, Puna, Hawaiʻi (2011)

bottom of page